19 juni 2024

Boekbericht: 28 juni verschijnt 'Een alomvattende filosofie' van Abraham Johannes Cuffeler

Logo Noordboek

 

28 juni verschijnt bij uitgeverij Noordboek

 

Een alomvattende filosofie

Denken in het voetspoor van Spinoza

Abraham Johannes Cuffeler

Abraham Johannes Cuffeler (1637-1694) was nauw bevriend met Spinoza en raakte in de ban van diens ideeën. In zijn driedelig boek Principia Pantosophiae (Een alomvattende filosofie) poogt Cuffeler alle beschikbare kennis van zijn tijd samen te brengen. Daarmee is zijn boek een voorloper van de latere encyclopedieën.

Cuffelers verlangen naar wiskundig samenhangende, universele en allesomvattende kennis maakt zijn Principia Pantosophiae tot een wetenschappelijke utopie. Het eerste deel, hier integraal vertaald, behandelt de logica. De andere delen – over mathematica (inclusief astronomie) en fysica – behandelen onder meer de conatus van Hobbes en Spinoza. Dit betreft de kracht die beweging veroorzaakt. Cuffelers boek, hier voor het eerst in gedeeltelijke vertaling, biedt ons een uniek inkijkje in het denken van de ‘Radicale Verlichting’.

 

Een alomvattende filosofie. Denken in het voetspoor van Spinoza | Abraham Johannes Cuffeler | Vertaling: Henri Krip en Egbert Bos | ISBN 978 94 6471 203 2  | Paperback | 424 pagina's | verkoopprijs € 32,90 | Verschijnt 28 juni bij Noordboek