09 april 2024

Boekbericht: 26 april verschijnt 'Fries vlas' van Henk Dijkstra en Gerrit Herrema

Logo Noordboek

 

26 april verschijnt bij uitgeverij Noordboek

 

Fries vlas

Henk Dijkstra & Gerrit Herrema

Friesland is rond 1880 de grootste producent van vlas in Nederland. De teelt gaat in die jaren niet zozeer om het gewas zelf, maar is voornamelijk bedoeld als werkverschaffing. Het eindproduct linnen wordt veelal thuis en in spinhuizen gesponnen en door regionale wevers verwerkt. Voor veel burgerlijke- en kerkelijke gemeenten in de provincie is het dé manier om arbeiders en hun gezinnen de winter door te helpen. De arbeidsomstandigheden in de zogenoemde braakhokken zijn echter vaak ten hemel schreiend.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw verschijnen er in Friesland zo’n twintig fabrieken waarin vlas gemechaniseerd wordt verwerkt. Een van de vele vlasproducten – het lijnzaad – gaat dan een grote rol spelen bij de opkomst van de veevoerindustrie en de intensivering van de landbouw.

 

In deze rijk geïllustreerde uitgave beschrijven Henk Dijkstra en Gerrit Herrema de Friese vlasgeschiedenis. Hoe en waar werd in Friesland vlas verbouwd, hoe werd het verwerkt, welke producten leverde het op en hoe was de afzet geregeld. Dit boek bevat een overzicht van veel gebruikte vlasserstermen in zowel het Fries als in het Nederlands. De auteurs sluiten af met de recente ontwikkelingen binnen de vlasteelt en de toekomstmogelijkheden voor Fries vlas.

 

Het boek verschijnt bij de tentoonstelling Flaaks, vlas in Friesland, te zien van april tot en met oktober 2024 in het Fries Landbouwmuseum.

 

Henk Dijkstra (Nijland) was tussen 2007 en 2023 directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Hij is auteur van diverse landbouwhistorische publicaties en een aantal boeken, zoals Van Voorbeeld tot Toonbeeld (2018), 200 jaar Friese Landbouwmechanisatie (2021) en De schilders van het Friese Land (2023). Hij schreef dit boek op basis van het archief en tekstuele bijdragen van Gerrit Herrema. 

 

Gerrit Herrema (Holwert) is oud-leraar landbouwtechniek. Hij publiceert al jaren over landbouwhistorische zaken in diverse tijdschriften en is groot liefhebber en verzamelaar van zaken rondom de Fries Vlas. In de afgelopen twintig jaar heeft hij een indrukwekkend archief opgebouwd dat als fundament diende voor deze publicatie. Herrema is ook auteur van het boek Poterbewaarplaatsen in Friesland (2016).

 

 

Fries vlas | Henk Dijkstra & Gerrit Herrema | ISBN 978 94 6471 217 9 | Hardcover | 280 pagina's | verkoopprijs € 34,90 | Verschijnt 26 april bij Noordboek