20 februari 2024

Boekbericht: 20 maart verschijnt 'Zorgeloos genieten' van Marga Coesèl

Logo Noordboek

 

20 maart verschijnt bij uitgeverij Noordboek

 

Zorgeloos genieten

Natuurdagboeken en hun schrijvers

Marga Coesèl

In Zorgeloos genieten onderscheidt Marga Coesèl drie soorten natuurdagboeken: in boekvorm gepubliceerde sfeervolle verhalen, zoals het Natuurdagboek van Nescio, de direct op de lezer gerichte educatieve natuurcolumns en de ‘opschrijfboekjes’ waarin natuurwaarnemingen worden genoteerd.

De auteur gaat vooral uitgebreid in op de laatstgenoemde categorie van veldwaarnemingen, Onder de schrijvers van zulke natuurdagboeken bevinden zich namen van bekende natuurliefhebbers, zoals Jac. P. Thijsse en Jan P. Strijbos, maar ook van vele anderen, zoals Hans Warren en Peter van Straaten, schrijvers die alleen tijdens hun jeugd een natuurdagboek bijhielden.

 

Zorgeloos genieten. Natuurdagboeken en hun schrijvers | Marga Coesèl | ISBN 978 94 6471 178 3 | Hardcover | 96 pagina's | verkoopprijs € 19,90 | Verschijnt 20 maart bij Noordboek