01 november 2023

Roman 'Het Genootschap' gepresenteerd te midden van bijna 50 literaire genootschappen in Antwerpen

Logo Noordboek

 

Roman Het Genootschap gepresenteerd te midden van bijna 50 literaire genootschappen in Antwerpen

In het Letterenhuis in Antwerpen vond vrijdag 27 oktober jl. de Ontmoetingsdag ‘Onze Klassieken Leven’ plaats. In totaal 48 genootschappen, kringen en stichtingen rondom overleden of nog schrijvende auteurs afkomstig uit het Nederlands taalgebied (Bomans, Buddingh’, Vestdijk, Springer, Lampo, Couperus, Du Perron, Ter Braak, Multatuli, Streuvels in vele anderen), maar ook van buitenlandse schrijvers als Paustovsky, Lewis Carroll, Proust, Kafka en Tolkien, kwamen hier voor de eerste maal in de geschiedenis in zo’n grote verscheidenheid en getale bijeen.

Tijdens diverse inleidingen (waaronder die van Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen), bezoeken aan de depotschatten van het Letterenhuis en aan de Erfgoed Bibliotheek Hendrik Conscience, werd de basis gelegd voor een geanimeerd ontmoetingsplatform.

Vervolgens werden door alle ruim 120 deelnemers uit Vlaanderen en Nederland in verscheidene werkgroepen actief met elkaar ideeën uitgewerkt om voortaan meer samen te werken onder het motto: Samen slimmer, samen sterker. Daarbij werd ook de hoop uitgesproken dat deze eerste ontmoetingsdag een kentering brengt. Meer samenwerken moet zorgen voor vernieuwing en verjonging van de literaire genootschappen.

 

Tijdens deze Ontmoetingsdag werd ook Het Genootschap, het nieuwe boek van Wim Huijser gepresenteerd. De roman geeft een boeiende kijk op het reilen en zeilen van het imaginaire J.J. Voskuil Genootschap. De auteur overhandigde het eerste exemplaar van Het Genootschap aan Mari de Kort, initiatiefnemer van de Ontmoetingsdag en zelf bestuurslid van het Louis Paul Boon Genootschap.

 

Het Genootschap. Een modern feuilleton | Wim Huijser | ISBN 978 94 6471 083 0 | Paperback | 296 pagina's | verkoopprijs € 22,50 | Noordboek

Wim Huijser overhandigt het eerste exemplaar van Het Genootschap aan Mari de Kort (r.).